Skal du have en karrywurst?

Tyskland er et land, der ligger i Centraleuropa. Det grænser mod nord op til Nordsøen, Danmark og Østersøen, mod øst til Polen og Tjekkiet, mod syd til Østrig og Schweiz og mod vest til Frankrig, Luxembourg, Belgien og Nederlandene. Med over 81 millioner indbyggere er Tyskland den mest folkerige medlemsstat i Den Europæiske Union. Tysklands hovedstad er Berlin.

Tyskland har et tempereret årstidsklima. Gennemsnitstemperaturen i januar er lavere end 5 °C i nordøst og højere end 11 °C i sydvest. Gennemsnitstemperaturen i juli varierer fra 18 °C i nord til 25 °C i syd. Der falder nedbør hele året, med et maksimum om sommeren.

Tysklands økonomi er den største nationaløkonomi i Europa med et BNP på 2 247 billioner euro i 2016. Det ligger på femtepladsen i verden med et nominelt BNP pr. indbygger på 44 569 USD. Landets arbejdsstyrke tæller i alt 41,7 millioner mennesker (fra 2016). Tyskland er en førende producent af vedvarende energi og eksporterer 80 % af sin elproduktion. De vigtigste økonomiske sektorer er industri (30,1 % af BNP), tjenesteydelser (67 % af BNP) og landbrug (0,9 % af BNP).

Forbundsrepublikken Tyskland blev grundlagt den 23. maj 1949 som en republik med en føderal struktur. Det tidligere Vesttyskland var allieret med USA, mens Østtyskland var allieret med Sovjetunionen. I 1990, efter Tysklands genforening, blev Berlin igen hovedstad i hele Tyskland. Som en del af aftalen mellem Vest- og Østtyskland blev visse rettigheder og forpligtelser overført til det nye forenede land. Når to eller flere suveræne stater i folkeretten går sammen og danner en enkelt stat, taler man i folkeretten om en “føderation”.