Hvad er et pantebrevslån?

Pantebrevslån kan for mange lyde indviklet, men det er faktisk en simpel finansieringsmulighed, som kan være særdeles relevant i forbindelse med køb af ejendom eller lån i eksisterende ejendom. Så hvad er et pantebrevslån egentlig, og hvordan fungerer det? Det vil vi kigge nærmere på i denne blog. Du kan finde mere information hos simpel kredit.

Et pantebrevslån er kort sagt et lån, hvor der stilles pant i en ejendom som sikkerhed for lånet. Det er med andre ord en type lån, hvor ejendommen fungerer som sikkerhed for långiveren, og hvor størrelsen af lånet ofte er afhængig af ejendommens værdi. Pantebrevslån kan både bruges til køb af en ny ejendom eller til at tage lån i en eksisterende ejendom.

Selve pantebrevet er dokumentet, der bekræfter, at der er stillet pant i ejendommen som sikkerhed for lånet. Når du opretter et pantebrevslån, skal du derfor først og fremmest have en ejendom, som du kan stille som sikkerhed. Pantebrevet bliver herefter tinglyst i ejendommens skøde, således at der registreres, at ejendommen er pantsat.

Ved oprettelse af et pantebrevslån bestemmes der desuden et lånebeløb, som du kan få udbetalt. Lånebeløbet varierer afhængig af ejendommens værdi og kan altså ikke være større end denne. Udbetalingen af lånet sker ofte ved, at pantebrevet bliver solgt videre til finansieringsinstitutter, som så videreformidler pengene til dig som låntager.

En fordel ved pantebrevslån er, at renten ofte er forholdsvis lav i forhold til andre typer lån. Det skyldes, at lånet er sikret med pant i ejendommen, hvilket minimerer risikoen for långiveren. Derudover er det en fordel, at pantebrevslån er meget fleksible i forhold til løbetid og afdragsordning. Det giver dig som låntager mulighed for at tilpasse lånet til din økonomiske situation, og du kan typisk både vælge fast og variabel rente.

En ulempe ved pantebrevslån er, at der skal stilles sikkerhed i form af pant i ejendommen. Det betyder, at det i princippet er muligt for långiveren at overtage ejendommen, hvis du ikke kan betale dit lån tilbage. Derudover er det en proces, der kan kræve en del papirarbejde og omkostninger – både i forhold til oprettelse af pantebrevet og tinglysning af dette i skødet.